Saturday, April 25, 2009

pic pelajar cemerlang 09
Belakang tabir majlis Anugerah Cemerlang 09
Antara watak2penting
:aZizul,Ridzuan,Rizal(STPM)
:Haslinda,Azlinda,Khafnini,Ilie(SPM)Shafi'e,Arif,Najib,Alia,Khalidah(PMR)
:Naja'a,Farah(artis)
:Akmal,Izzat n Izat(krew p.a system)


Sunday, April 19, 2009

Rentas Halangan at SMKTM 2004


Modul form 3

TINGKATAN 3
Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita

Arahan : Lengkapkan maklumat di bawah.

1. Pemerintahan Jepun di negara kita berlangsung selama tiga tahun setengah.

___________ hingga _____________

2. Apakah yang mendorong Jepun menjadi kuasa imperialisme?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Mengapakah China menjadi sasaran awal perluasan kuasa Jepun.

_______________________________________

4. Masukkan peristiwa mengikut kronologi.

Tahun
Peristiwa
1895

1905

1910

1932

1937

1941

1941


5. Apakah faktor yang menyebabkan perluasan kuasa Jepun.

i…………………………………………………………………………………………
ii………………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………………….

6. Mengapakah Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun?

……………………………………………………………………………………………..

7. Senaraikan 3 slogan yang digunakan sebagai propaganda bagi menarik penduduk Asia kepada menyokong Jepun.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
8. Berikan tafsiran bagi setiap slogan di atas.

i. ………………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………..

9. Namakan 2 buah kapal yang berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun pada 10.12.1941.

i. ………………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………………

10. Senaraikan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu. (m/s 13)
i. ………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………………….
vi. ………………………………………………………………………….
vii. ………………………………………………………………………….

Lengkapkan maklumat.

11. Dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu.

Politik
Kedudukan Sultan:
i.………………………………………………………………………
ii.……………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………….

Status Tanah Melayu:
…………………………………………………………………...

Majlis Agama Islam:
…………………………………………………………………...

Ekonomi
i………………………………………………………………….
ii…………………………………………………………………
iii………………………………………………………………..

12. Langkah yang diambil ke arah penjepunan.

i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………..
iv…………………………………………………………………………………………..
v……………………………………………………………………………………………
13. Lengkapkan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap Jepun.

Reaksi orang Melayu:
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….

Reaksi orang Cina:
i……………………………………………………………………………………………..

Reaksi orang India:
i…………………………………………………………………………………………….

14. Lengkapkan maklumat di bawah.

Gerakan Anti Jepun di Tanah Melayu.

Bil
Gerakan Anti Jepun
1

2

3

4

5

6

7

8


15. Nyatakan 2 peristiwa yang menyebabkan Jepun menyerah kalah.

i. 6 . 8 . 1945


ii. 9 . 8 . 1945


16. Namakan 2 pemimpin tentera Jepun yang menyerah diri kepada tentera Bersekutu.

i…………………………………………………
ii………………………………………………..

17. Senaraikan kesan pemerintahan Jepun dalam aspek politik.

i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………..
iv…………………………………………………………………………………………..
18. Senaraikan nama penduduk tempatan yang diberi peluang untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran Jepun.
i……………………………………………….
ii………………………………………………
iii……………………………………………..
iv……………………………………………..
v………………………………………………

19. Apakah kesan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu ketika pendudukan Jepun. (m/s 33-35)
i……………………………………………………………………………………………...ii……………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………....
iv……………………………………………………………………………………………
v…………………………………………………………………………………………….
vi……………………………………………………………………………………………
vii…………………………………………………………………………………………..
viii………………………………………………………………………………………….

19. Apakah kesan sosial akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu.
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….
Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

1. Lengkapkan maklumat di bawah.
Kekalahan Jepun
1945

PKM
Pentadbiran Tentera British

Malayan UnionPersekutuan Tanah Melayu
2. Apakah tindakan yang diambil oleh PKM bagi menguasai Tanah Melayu.
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………………………
v…………………………………………………………………………………………….

3. Nyatakan keganasan yang dilakukan oleh PKM dalam tempoh 14 hari menguasai Tanah Melayu.
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………………………
v……………………………………………………………………………………………..
vi……………………………………………………………………………………………

4. Apakah tujuan Pentadbiran Tentera British diperkenalkan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Apakah empat kejayaan Pentadbiran British
i………………………………………………………………………………..
ii……………………………………………………………………………….
iii………………………………………………………………………………
iv………………………………………………………………………………6. Nyatakan 8 tujuan penubuhan Malayan Union?
i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………..
iv…………………………………………………………………………………………..
v……………………………………………………………………………………………
vi…………………………………………………………………………………………..
vii………………………………………………………………………………………….
viii…………………………………………………………………………………………

7. Senaraikan ciri-ciri Malayan Union
i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………
iii……………………………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………………………
v…………………………………………………………………………………………….
vi……………………………………………………………………………………………
vii…………………………………………………………………………………………...

8.Berikan 4 faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union.
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………………………

9. Senaraikan 4 pertubuhan yang menyokong Malayan Union.
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………………………

10. Nyatakan 2 pertubuhan yang menyokong konsep kerajaan Malayan Union.
i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………

11. Nyatakan tiga bentuk penentangan terhadap Malayan Union.
i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………...

12. Siapakah yang terlibat dalam penentangan secara individu.
i…………………………………………….
ii……………………………………………

13. Senaraikan 4 bekas pegawai British yang turut serta dalam menentang cadangan Malayan Union.
i……………………………………............
ii……………………………………………
iii…………………………………………...
iv…………………………………………..
14. Namakan 4 akhbar yang memuatkan bantahan terhadap rancangan Malayan Union
i……………………………………………….
ii………………………………………………
iii……………………………………………..
iv. …………………………………………….

15. Nyatakan 6 cara orang Melayu menentang Malayan Union secara kolektif.
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………………………
v…………………………………………………………………………………………….
vi……………………………………………………………………………………………

16. Bilakah UMNO ditubuhkan?
…………………………………………………..

17. Apakah tujuan penubuhan UMNO pada tahun 1946?
i. ……………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………………………
iv. ………………………………………………………………………………………….
v. …………………………………………………………………………………………..
vi…………………………………………………………………………………………..
v……………………………………………………………………………………………

18. Apakah matlamat perjuangan pada tahun 1949?
i…………………………………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………………………………..
iii. ………………………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………………………
v…………………………………………………………………………………………….

19. Senaraikan tuntutan Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British, Wakil raja-raja Melayu dan wakil UMNO.
i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………..
iv…………………………………………………………………………………………..
v……………………………………………………………………………………………

19. Senaraikan ciri-ciri utama yang terdapat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
i……………………………………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………………………………
iv……………………………………………………………………………………………
v…………………………………………………………………………………………….
vi……………………………………………………………………………………………

Bab 3 : Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat

1. Siapakah yang mengasaskan ideologi komunisme? (m/s 87)

………………………………………………………………………………………………

2. Apakah isu yang diperjuangkan oleh ideologi komunisme? (m/s 87)
i. ………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………….
.
3. Nyatakan cara penyusupan fahaman komunis di Tanah Melayu. (m/s 87)
i. …………………………………………………………………..
ii. …………………………………………………………………..
iii. …………………………………………………………………..
iv. …………………………………………………………………..
v. ………………………………………………………………….

4. Mengapa orang Melayu tidak tertarik dengan fahaman komunis. (m/s 87)

………………………………………………………………………………………………

5. Apakah tujuan penubuhan PKM 1930? (m/s 88)

………………………………………………………………………………………………

6. Kegiatan PKM menjadi lebih agresif menjelang tahun 1935. Apakah tindakan PKM? (m/s 88)
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

7. Apakah peristiwa yang menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu? (m/s 91)

……….……………………………………………………………………………………..

8. Apakah langkah bagi membanteras ancaman Komunis? (m/s 92)

i. ………………………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………………………
iv. ………………………………………………………………………………
v. ………………………………………………………………………………
vi. ………………………………………………………………………………

9. Apakah langkah yang diambil dalam memperbesarkan pasukan keselamatan. (m/s 94)

i. …………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………
iv. …………………………………………………………………………………
10. Siapakah yang melancarkan rancangan Briggs dan tujuan dilaksanakan. (m/s 94)

i. …………………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………………….

11. Berikan maklumat tentang MinYuen. (m/s 94)

i. …………………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………………….
iii. …………………………………………………………………………….


12. Apakah yang dilakukan dalam rancangan Briggs? (m/s 94)

i. ……………………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………….
iv. …………………………………………………………………………….
v. …………………………………………………………………………….
vi. …………………………………………………………………………….
vii. …………………………………………………………………………….

13. Apakah kempen yang diambil dalam perang saraf? (m/s 98)
i. ……………………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………………

14. Berikan maksud istilah di bawah: (m/s 100)
i. Kawasan hitam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Kawasan putih: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Apakah langkah yang diambil oleh Sir Gerald Templer bagi menarik orang Cina supaya menyokong usaha perang saraf? (m/s 100)
i. ………………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………………

16. Apakah cara yang digunakan oleh kerajaan bagi memberi maklumat mengenai pengampunan beramai-ramai. (m/s 102)
i. …………………………………………………………
ii. …………………………………………………………
iii. …………………………………………………………
iv. …………………………………………………………
v. …………………………………………………………
vi. …………………………………………………………


17. Apakah peristiwa penting yang berlaku pada 28 dan 29 . 12. 1955. (m/s 104)

……………….…………………………………………………………………………

18. Senaraikan kesan darurat terhadap penduduk Tanah Melayu. (m/s 108)
i. …………………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………………….
iii. ……………………………………………………………………………
iv. ……………………………………………………………………………
v. ……………………………………………………………………………

19. Nyatakan kesan Ekonomi semasa ancaman Komunis di Tanah Melayu. (m/s 110)
i. ……………………………………………………
ii. ……………………………………………………
iii. ……………………………………………………
iv. ……………………………………………………

20. Senaraikan kesan darurat dari segi sosial. (m/s 111)
i. ……………………………………………………
ii. ……………………………………………………
iii. ……………………………………………………
iv. ……………………………………………………
v. ……………………………………………………
vi. ……………………………………………………
vii. ……………………………………………………

Bab 4 : Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan

1. Apakah langkah yang diambil bagi mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk perpaduan di kalangan penduduk Tanah Melayu? (m/s 121)
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

2. Apakah syarat yang dikenakan oleh British bagi memboleh kemerdekaan diberikan? (m/s 121)
……….…………………………………………………………………………………….

3. Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa Hubungan antara kaum. (m/s 121)
i. ……………………………………………….
ii. ………………………………………………..
iii. ………………………………………………..
iv. ………………………………………………..
v. ………………………………………………..
vi. ………………………………………………..
vii. ………………………………………………..

4. Senaraikan 4 perkara penting hasil kompromi UMNO dan CLC. (m/s 122)

i. ……………………………………………………………………………..
ii. ……………………………………………………………………………..
iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
iv. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Namakan parti-parti politik yang berusaha mewujudkan perpaduan kaum. (m/s 124)

i. ………………………………………………………
ii. ………………………………………………………
iii. ………………………………………………………
iv. ………………………………………………………
v. ………………………………………………………
vi. ………………………………………………………

6. Namakan sistem persekolahan yang wujud sebelum merdeka. (m/s 127)

i. …………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………
iv. …………………………………………………………………
v. …………………………………………………………………
vi. ………………………………………………………………….
7. Nyatakan cadangan yang dikenakan dalam laporan Barnes 1951. (m/s 129)

i. ………………………………………………………………………………
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
iii. ……………………………………………………………………………….


8. Mengapakah cadangan Laporan Barnes ditolak oleh Laporan Fenn-Wu 1951? (m/s 129)

………………………………………………………………………………………...

9. Apakah yang terkandung dalam laporan Razak 1956. (m/s 129)

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
iii. ………………………………………………………………………………
iv. ………………………………………………………………………………
v. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Apakah tujuan sistem Ahli diperkenalkan tahun 1951? (m/s 131)

…………………………………………………………………………………………

11. Nyatakan ciri-ciri sistem Ahli. (m/s 131)

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ii. ……………………………………………………………………………….
iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
iv. ………………………………………………………………………………..
v. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Senaraikan anggota yang telah dilantik dalam Sistem Ahli. (m/s 131)

i. …………………………………………………………………….
ii. …………………………………………………………………….
iii. …………………………………………………………………….
iv. …………………………………………………………………….
v. ……………………………………………………………………13. Apakah tujuan penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA? (m/s 134)
………………………………………………………………………………………..

14. Di manakah pilihan raya Majlis Bandaran pertama diadakan. (m/s 137)

………………………………………………………………………………………..

15. Apakah hasil kerjasama antara UMNO dan MCA dalam pilihan raya Majlis Bandaran yang diadakan di Kuala Lumpur tahun 1952? (m/s 137)

…………………………………………………………………………………………

16. Apakah bukti yang menunjukkan penerimaan orang ramai terhadap kerjasama antara kaum dalam politik tanah air. (m/s 137)

……………………………………………………………………………………………

17. Nyatakan manifesto Parti Perikatan dalam pilihan Raya MPP. (m/s 139)

i. ……………………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………………
iii. ……………………………………………………………………………
iv. ……………………………………………………………………………
v. ……………………………………………………………………………

18. Apakah faktor-faktor yang mendorong kepentingan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. (m/s 141)

i. ……………………………………………………………………….
ii. ……………………………………………………………………….
iii. ……………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………………
v. ………………………………………………………………………
vi. ……………………………………………………………………….Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

1. Namakan anggota yang terlibat dalam rombongan kemerdekaan ke London. (m/s 148)

i. ………………………………………………………………..
ii. ……………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………..
iv. ……………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………..
vi. ……………………………………………………………….
vii. ……………………………………………………………….
viii. ………………………………………………………………..

2. Apakah matlamat rombongan kemerdekaan ke London? (m/s 149)

…………………………………………………………………………………………..

3. Rundingan di London telah dipengerusikan oleh ……………………. berlangsung dari ………………………. hingga ………………………….. (m/s 150)

4. Senaraikan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam perjanjian di London.(m/s 151)
i……………………………………………………………………………………….
ii………………………………………………………………………………………
iii……………………………………………………………………………………...
iv………………………………………………………………………………………
v………………………………………………………………………………………

5. Di manakah sambutan rombongan kemerdekaan diadakan setelah kembali ke Tanah Melayu pada 20 . 2 .1956? (m/s 152)

………………………………………………………………………………..

6.Apakah tugas Suruhanraya Reid? (m/s 154)

i…………………………………………………………………………………………
ii………………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………………….

7. Senaraikan cadangan Suruhanjaya Reid. (m/s 155)
i…………………………………………………………………………………………
ii………………………………………………………………………………………...
iii……………………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………………….
v………………………………………………………………………………………..
8.Senaraikan perkara yang terkandung dalam Perlembagaan merdeka. (m/s 157)
i…………………………………………………………………………………………
ii………………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………………….
v………………………………………………………………………………………..
vi……………………………………………………………………………………….
vii………………………………………………………………………………………
viii……………………………………………………………………………………..

9. Bila dan di mana pemasyhuran kemerdekaan dibuat? (m/s 160)
……………………………………………………………………………………………..

10. Senaraikan kandungan Pemasyhuran kemerdekaan. (m/s 166)
i…………………………………………………………………………………………
ii………………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………………….
v………………………………………………………………………………………..
vi……………………………………………………………………………………….


Bab 6 : Perubahan Pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah

1. Siapakah yang telah memperkenalkan perlembagaan 1941. (m/s 174)
......................................................................................................

2. Apakah yang dilakukan oleh Charles Vyner Brooke ekoran dari bantahan orang Melayu dan orang Iban? (m/s 176)

i.............................................................................................................................................
ii............................................................................................................................................
iii...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Bilakah kerajaan British mengisytiharkan Sarawak sebagai jajahan Mahkota British? (m/s 176)
.........................................................................................

4. Pada Januari 1941, Charles Vyner Brooke memperkenalkan Perlembagaan 1941. Namun perlembagaan ini tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? (m/s 174)
.........................................................................................

5. Nyatakan faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British. (m/s 175)

i........................................................................................................................................
ii.......................................................................................................................................
iii......................................................................................................................................

6. Siapakah yang dihantar oleh Charles Vyner Brooke sebagai wakil beliau mendapatkan tandatangan ketua-ketua Bumiputera? (m/s 175)
.........................................................................................

7. Siapakah gabenor British yang pertama di Sarawak? (m/s 177)
........................................................................................

8. Berikan faktor-faktor Gerakan anti penyerahan Sarawak. (m/s 178)
i..............................................................................................................................................
ii............................................................................................................................................
iii..........................................................................................................................................

9. Senaraikan kaum wanita turut terlibat dalam demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. (m/s 180)
i…………………………………………………
ii………………………………………………...

10. Pada bulan Disember 1946, British telah mengeluarkan notis ______________ sebagai amaran kepada kakitangan kerajaan. (m/s 181)11. Gerakan anti penyerahan semakin mendapat sokongan penduduk Sarawak. Apakah tindakan British untuk melemahkan gerakan tersebut. (m/s 183)

i........................................................................................................................................
ii.......................................................................................................................................
iii.....................................................................................................................................
iv.....................................................................................................................................
v......................................................................................................................................

12. Golongan muda dalam Barisan Pemuda Melayu (BPM) bertemu secara sulit lalu menubuhkan........(m/s 183)
...............................................................................................................................................

13. Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian. Setiap bahagian diketuai oleh.....(m/s 186)
....................................................
Nama Parti : Parti Negara Sarawak (PANAS)
Tarikh penubuhan : 9 April 1960
Pengasas : Datu Patinggi Abang Haji Mustapha
14. Berikan maklumat penubuhan parti di atas. (m/s 187)

i.......................................................................................................................................
ii......................................................................................................................................

15. Berikan matlamat penubuhan parti di atas. (m/s 187)

i.......................................................................................................................................
ii......................................................................................................................................

16. Namakan parti-parti yang membentuk Parti Perikatan Sarawak. (m/s 189)

i.................................................................
ii................................................................
iii..............................................................
iv..............................................................
v...............................................................

17. Berikan faktor-faktor Sabah diserahkan kepada Kerajaan British. (m/s 190)

i.......................................................................................................
ii......................................................................................................
iii....................................................................................................

18. Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan hebat daripada penduduk tempatan kecuali....(m/s 190)
..............................................................................................................

19. Kenapakah waris Kesultanan Sulu menentang penyerahan Sabah kepada British? (m/s 190)
...............................................................................................................................................

20. Namakan parti-parti yang menganggotai Parti Perikatan Sabah. (m/s 192)

i...............................................................................
ii..............................................................................
iii.............................................................................
iv.............................................................................
Bab 7 : Malaysia Yang Berdaulat

1. Apakah tujuan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan pada bulan Julai 1961? (m/s 203)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Senaraikan matlamat-matlamat Persekutuan Malaysia. (m/s 210)

i..............................................................................................................................................
ii.............................................................................................................................................
iii...........................................................................................................................................
iv...........................................................................................................................................

3. Mengapakah Parti Tindakan Rakyat pimpinan Lee Kuan Yew mengalu-alukan gagasan Persekutuan Malaysia. (m/s 210)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azhari menentang gagasan Persekutuan Malaysia? (m/s 210)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari melancarkan pemberontakan? (m/s 210)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Mengapakah pendirian Indonesia berubah dan menuduh gagasan Persekutuan Malaysia sebagai Neokolonialisme? (m/s 212)
...............................................................................................................................................

7. Gagasan Persekutuan Malaysia mendapat sokongan daripada kerajaan Britain dan Amerika Syarikat. Mengapa kedua-dua buah negara ini memberikan sokongan? (m/s 213)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Apakah matlamat Suruhanjaya Cobbold? (m/s 214)
...............................................................................................................................................

9. Senaraikan antara kandungan penting Perjanjian Persekutuan Malaysia. (m/s 216)

i..............................................................................................................................................
ii............................................................................................................................................
iii...........................................................................................................................................
iv...........................................................................................................................................
v............................................................................................................................................
vii..........................................................................................................................................
10. Apakah usaha-usaha yang dijalankan ke arah perdamaian Malaysia-Indonesia? (m/s 221)

i..............................................................................................................................................
ii.............................................................................................................................................
iii............................................................................................................................................
iv............................................................................................................................................

11. Sebaik sahaja Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, teriakan ”MERDEKA” sebanyak _______ telah dilaungkan dengan penuh semangat. (m/s 218)

12. Mengapakah Persidangan Tokyo Jun 1964 gagal? (m/s 221)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Senaraikan faktor-faktor pemisahan Singapura dari Malaysia. (m/s 226)
i..............................................................................................................................................
ii.............................................................................................................................................
iii............................................................................................................................................
iv............................................................................................................................................

14. Pengisytiharan Pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat di Parlimen pada
.....................................................(m/s 227)

15. Konfrontasi semakin kendur apabila tentera Indonesia di bawah pimpinan Jeneral Soeharto berjaya mengambil kuasa daripada Presiden Soekarno selepas peristiwa
......................................................(m/s 222)

Modul form 2

Note:Pastikan anda semua buat bab 1 - 5 k..nanti cikgu semak :)

TINGKATAN 2

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG
PENGUASAAN BRITISH

1. Nyatakan 3 sebab mengapa SHTI ingin menduduki Pulau Pinang.(m/s 4)
i………………………………………………………………………………..
ii. ……………………………………………………………………………..
iii. …………………………………………………………………………….

2.Apakah yang menyebabkan Pulau Pinang gagal menjadi pelabuhan penting untuk SHTI? (m/s13)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Susun semula peristiwa yang melibatkan perjanjian awal antara Kedah dengan Jourdain Sullivan & de Souza.(m/s 5-6)

Berlaku pertikaian dan perebutan tahta

Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah

Meminta bantuan bantuan untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa

Sultan Muhammad Jiwa berundur ke Kangar

Sultan Muhammad Jiwa minta bantuan Firma

Firma hantar Francis Light

Satu perjanjian ditandatangani

Perjanjian dibatalkan


4. Apakah kepentingan perjanjian awal tersebut? (m/s 6)
i. ……………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………

5. Nyatakan tiga tuntutan Siam ke atas Kedah selepas tahun 1781? (m/s 6)
i. ……………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………
iii. ……………………………………………………………………………..


6. Susun semula peristiwa yang membawa kepada perjanjian Inggeris Kedah 1791. (m/s 9)

Siam menguasai Patani dan mengancam Kedah.

Kedah tuntut bantuan ketenteraan dari SHTI

SHTI enggan beri bantuan

Sultan desak Francis Light tinggalkan Pulau Pinang

Sultan menyerang Francis Light

Francis Light menerima bantuan

Sultan Kedah diserang di Seberang Perai.


7. Nyatakan kepentingan Seberang Perai untuk SHTI? (m/s 10)
i. ……………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………….
iii. ……………………………………………………………………………..

8. Apakah kesan perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 antara SHTI dengan Sultan Dziauddin? (m/s 10)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Perjanjian Burney 1826 adalah kesan daripada: (m/s 11)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Bahan dagangan China yang menguntungkan SHTI ialah _________, __________, ___________ dan ________________.(m/s 13)

11. British menyerahkan Melaka dan Betawi kepada Belanda selepas _____________________________.(m/s 13)

12 Apakah tindakan yang dilakukan oleh Belanda ke atas pedagang British di Betawi? (m/s 13)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lengkapkan peristiwa di bawah:

14. Raffles telah mendarat di Singapura dan memaksa Temenggung Abdul Rahman menandatangani _____________ untuk membenarkan British membina _____. Perjanjian dianggap tidak sah sebab tidak mendapat __________ Sultan Johor. Raffles menggunakan isu ______________untuk perdayakan Belanda dan Sultan Abdul Rahman. Tengku Hussein dibawa ke Singapura untuk __________ menjadi Sultan Johor. Kesannya, Sultan Hussein ___________perjanjian awal. (m/s 15-16)

15. Adakah Raffles berpuashati dengan kekuasaan di Singapura? Beri alasan. (m/s 17)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Perjanjian 7 Jun 1823, membolehkan SHTI__________________________________ (m/s 17)

17. Perjanjian 2 Ogos 1824, _________________________________________________
m/s 17)

18. Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbiran dari _____________ ke ______________. (m/s 18)

19. Persengketaan Inggeris Belanda diselesaikan melalui ______________________atau ____________________________.(m/s 19)

20. Kesan ketara selepas perjanjian di atas ialah: (m/s 20)
i. .........................................................................................................................
ii. ………………………………………………………………………………
iii. ……………………………………………………………………………..
iv. ……………………………………………………………………………..
v. ………………………………………………………………………………


BAB 2: KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG
CAMPUR TANGAN BRITISH

1. Senaraikan faktor-faktor campurtangan British di negeri-negeri Melayu. (m/s 29-32)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Nyatakan dua faktor yang membawa campurtangan di Perak. (m/s 33)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Tuliskan bagaimanakah Perang Larut boleh berlaku? (m/s 33)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Nyatakan dua peristiwa yang memaksa Sultan Selangor menerima residen di Selangor. (m/s 39)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Usaha yang dilakukan oleh Sultan Ahmad di Pahang untuk mengelakkan Pahang dari dijajah ialah
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (m/s 42/43)

6. Tulis secara ringkas tindakan British untuk meluaskan kuasa di Pahang. (m/s 43)
Tahun
Peristiwa
1886
1887
1888

7. Senaraikan 4 faktor residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar. (m/s 44)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Nyatakan 3 usul yang dibuah oleh Sultan Perak di Persidangan Durbar Kedua (1903). (m/s 48)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________BAB 3: NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA PENAMPAN KESELAMATAN BRITIH DI TANAH MELAYU

1. Lengkapkan kuasa-kuasa besar dengan kawasan sasaran/tanah jajahan. (m/s 55)

Negara
Kawasan sasaran/tanah jajahan
PerancisJermanAmerika SyarikatRusia
2. British telah membuat beberapa perjanjian dengan Siam untuk menghalang kemasukan kuasa lain ke Asia Tenggara. Lengkap maklumat perjanjian di bawah. (m/s 56-57)

Tahun
Perjanjian
Tujuan/Isi perjanjian
1897

Perjanjian Sulit1902
Perisytiharan British-Siam

1909
Perjanjian Bangkok3. British telah berjaya melantik Penasihat Sultan di Negeri-negeri Melayu Utara. Tuliskan usaha yang dilakukan oleh penasihat sultan di Kedah. (m/s 59)
- George Maxwell:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Bagaimanakah Tunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah? (m/s 59)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Senaraikan usaha yang dilakukan oleh Temenggung Daeng Ibrahim dengan Sultan Abu Bakar untuk memodenkan Johor. (m/s 63-66)

Temenggung Daeng Ibrahim
Sultan Abu Bakar


6. Lengkapkan kenyataan di bawah.(m/s 65, 69)

Strategi British untuk menguasai Johor bermula tahun 1885 dengan perlantikan seorang ___________. British mengukuhkan pengaruh dengan menubuhkan _________________. Tujuan penubuhan adalah untuk menasihati sultan Johor supaya _______________________________. Tindakan tersebut dianggap satu muslihat British untuk ________________________. Muslihat ini telah dikesan oleh ______________________tetapi beliau telah _____________ dan di hantar ke ________ Sultan Ibrahim terpaksa meminda ___________________ dan melantik pihak British dalam _________________________. Pada tahun 1914, Douglas Campbell dilantik sebagai _____________________.
BAB 4: KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE

1. Sebelum kurun ke 19, bagaimanakah corak pentadbiran di Sarawak? (m/s 76)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lengkapkan kata kunci dengan maklumat yang sesuai.
2. Siapakah Pangeran Indera Mahkota? (m/s 76-77)

Wakil


Kuasa


Perdagangan


Cukai


Upah3. Lengkapkan peristiwa yang melibatkan Raja Muda Hashim. (m/s 77-78)
Dihantar


Minta bantuan


Janji


Berjaya


Lengah


Bedil


Memaksa

4. Apakah tindakan James Brooke terhadap Sultan Omar Ali Saifuddin antara tahun 1842-1846? (m/s 79-80)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. James Brooke dan Charles Brooke meluaskan kawasan pemerintahan dengan bantuan ____________________________________(m/s 81)

6. Lengkapkan rajah di bawah dengan perluasan kawasan di Sarawak. (m/s 81-82)

Tahun
Kawasan
1853186118831905


7. Lengkapkan maklumat tentang bagaimana keluarga Brooke memantapkan pentadbiran di Sarawak. (m/s 83-86)

Kata kunci
Peristiwa
sistem


tempatan


membentuk


bahagian


jabatan


mahkamah


Kes sivil


Kes jenayah


Perjanjian


perlembagaan8. Tujuan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar kerana untuk ________________________________________________________________________.
Keluarga Brooke memberi peluang kepada orang Cina untuk bergiat dalam bidang _______________________dan __________________________ (ms 87)

9. Senaraikan tanaman tradisional yang ditanam untuk diekspot ketika era keluarga Brooke. (m/s 89)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Dua jenis tanaman baru yang diperkenalkan ialah: (m/s 89)
_______________________________________________________________11. Senaraikan peranan orang Cina terhadap perkembangan ekonomi ketika era keluarga Brooke? (m/s 90)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Senaraikan perubahan sosial yang berlaku di bawah pemerintahan Brooke. (m/s 92-95)
i.____________________________________________
ii.____________________________________________
iii.___________________________________________
iv.____________________________________________
v.____________________________________________
vi.____________________________________________BAB 5: SBUB BERTAPAK DI SABAH

1. Susun semula mengikut urutan nombor yang betul. (m/s 102/103)

Peristiwa
Nombor
Sultan Brunei memberi konsesi tanah kepada C.L. Moses


C.L Moses menjual konsesi kepada The American


Overbeck menjual semua hak kepada Alfred dan Edward Dent


Persatuan Sementara Borneo ditubuhkan


Kerajaan British menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Borneo.

J.W. Torrey gagal memajukan tanaman kopi dan tebu.


Pajakan antara Overbeck dan Dent telah diperbaharui oleh Sultan Brunei.

J.W. Torrey menjual haknya kepada Von Overbeck.

Overbeck dan Dent membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu.


Overbeck meminjam wang daripada syarikat Alfred Dent & Edward Dent.

Melalui Piagam, SBUB mempunyai kuasa mentadbir.


Perjanjian 1888, menjadikan Sabah negeri naungan British.2. W.H. Treacher ialah seorang ____________________________________(m/s 105)

3. Gabenor dibantu oleh ___________________________ (m/s 105)

4. Mengapakah SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampung. (m/s 107)

i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________


5. SBUB melaksanakan dua bentuk undang-undang iaitu: (m/s 108)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________

6. Lengkapkan jadual di bawah.(m/s 110-111)

Tahun
Nilai (dollar)
Tanaman
1888
93 433

1926
125 00


7. Senaraikan jenis-jenis cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas penduduk tempatan.(m/s 111)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv. ____________________________________________________________

8. Apakah langkah SBUB untuk menggalakkan perkembangan getah? (m/s 112)
i.______________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________
iii. ____________________________________________________________

9. Senaraikan nama lain bagi Bandar Jessel Town. (m/s 119)
i.______________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________

10. Lengkapkan maklumat di bawah. (m/s 115-119)

Peristiwa
Tujuan pembinaan
Landasan keretapi


Jalan raya


Perkapalan


Sekolah mubaligh kristian


Sekolah Latihan bagi
Anak-anak Ketua Anak NegeriBAB 6: BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI

1. Apakah pertanian perdagangan? (m/s 126)
______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Lada hitam dan gambir diperkenalkan di Johor apabila _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(m/s 126)

3._______ menjadi eksport penting tanah Melayu selama ___________ tahun. (m/s 127)

4. Perkembangan pertanian di Tanah Melayu menunjukkan British hanya menggalakkan
________________ dan ___________ untuk mengusahakan pertanian dagangan dan tidak menggalakkan _______________ untuk menceburi kegiatan tersebut. (m/s 129)

5. Apakah kesan kejatuhan harga kopi dipasaran dunia? (m/s 130)
______________________________________________________________________________________________________________________________

6. Namakan syarikat yang menguasai perusahaan getah di negara kita. (m/s 131)
i. _____________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________
iii. ____________________________________________________________
iv. ____________________________________________________________

7. Senaraikan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah.
i._____________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii.____________________________________________________________
iv.____________________________________________________________
v._____________________________________________________________
vi.____________________________________________________________
vii.____________________________________________________________


8. Bezakan Rancangan Sekatan Stevenson dan Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa.(m/s 133)

Rancangan Sekatan Stevenson
Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa


9. Senaraikan peranan orang Cina dalam perkembangan bijih timah di Tanah Melayu. (m/s 135-136)
i. ____________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iv. ____________________________________________________________

10. Apakah kesan penggunaan kapal korek?
______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Namakan negara yang terlibat dalam Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa 1931? (m/s 138)
i. ______________________________
ii. ______________________________
iii. ______________________________
iv. ______________________________

12. Apakah tujuan Majlis Bijih Timah Antarabangsa 1934 ditubuhkan? (m/s 138)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Bezakan Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. (m/s 143)

Sistem Kontrak
Sistem Kangani


16. Berikan maksud perkataan di bawah.

Perkataan
Maksud
Ladang (131)


Kebun kecil (131)


Pertanian dagangan (126)


Meramu (139)


17. Lengkapkan maklumat di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Peristiwa
Tujuan
Syarikat Straits Steamship (m/s 148)


Syarikat Wearne Air Service (m/s 148)


Landasan keretapi antara Taiping ke Port Weld (m/s 146)

Institut Penyelidikan Perubatan (m/s 150)

18. Bandingkan Sekolah Cina dengan Sekolah Tamil sebelum Perang Dunia Kedua. (m/s 156)

Sekolah Cina
Perkara
Sekolah Tamil


DiusahakanKawasanBukuSukatanGuruPeraturan dikenakan


19. Bagaimanakah corak pendidikan sekolah Melayu ketika British menjajah Tanah Melayu? (m/s 154-155)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAB 7: PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA

1. Lengkapkan maklumat dalam rajah di bawah. (m./s 166)

Faktor penentangan Dol Said2. Apakah dua faktor kemenangan Dol Said dalam peperangan dengan British tahun 1831?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Jelaskan maksud slogan “Agi idup agi ngelaban”. (m/s 169)
_______________________________________________________________

4. Senarai isi kandungan perjanjian antara Mat Salleh dan William Cowie pada tahun 1898? (m/s 183)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________

5. Apakah faktor-faktor penentangan Tok Janggut terhadap British di Kelantan. (m/s 187)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________

6. Senaraikan faktor kegagalan perjuangan penduduk Naning. (m/s 168)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
7. Senaraikan faktor-faktor Kebangkitan Tani di Terengganu? (m/s 190)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________

8. Nyatakan ciri-ciri patriotisme yang ada pada Rentap? (m/s 169)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________

9. Nyatakan tindakan J.W.W. Birch yang dianggap mencabuli adat resam masyarakat Melayu di Perak? (m/s 174)
______________________________________________________________________________________________________________________________

10. Senaraikan faktor-faktor penentangan Dato’ Bahaman terhadap British di Pahang. (m/s 179)
i._____________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________

11. Senaraikan faktor-faktor kebangkitan British di Perak. (m/s 174)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________

12. Nyatakan punca yang menyebabkan hubungan antara Dato’ Kelana Sungai Ujong dan Yamtuan Antah tidak baik? (m/s 177)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA

1. Lengkapkan gerakan kesedaran kebangsaan yang menjadi pendorong terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu.( m/s 201-202)

Gerakan mengikut negara
Tokoh penting
Usaha yang dilakukan
TurkiMesirChinaFilipinaIndiaIndonesiaJepun
2. Senaraikan tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu. (m/s 204)
i.________________________________
ii._______________________________
iii._______________________________

4. Berikan 3 saranan yang diutarakan oleh majalah Al-Imam. (m/s 203)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________

5. Nyatakan akhbar yang meneruskan perjuangan Al-Imam selepas tahun1908. (m/s 203)
i.________________________________________
ii.________________________________________
iii._______________________________________
iv._______________________________________


6. Bandingkan golongan intelektual Melayu yang memperjuangkan semangat kesedaran pada tahun 1930-an. (m/s 205)

Berpendidikan Melayu
Perkara
Berpendidikan Inggeris
Siapa

Perjuangan


Tokoh

7. Senaraikan akhbar yang berpengaruh sebelum Perang Dunia Kedua. (m/s 208)
i.___________________________________
ii.__________________________________
iii.__________________________________

8. Lengkapkan rajah dibawah tentang perkara yang sering ditulis dalam akhbar di bawah. (m/s 209-210)

Akhbar
Perkara
Bintang PeranakanWarta MelayuMajlisSeloka MelayuUtusan MelayuPeranakan TimorAkhbar CinaAkhbar India
9. Apakah peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan? (m/s 207)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________

10. Nyatakan kepentingan puisi untuk meningkatkan kesedaran kebangsaan. (m/s 211)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________
v._____________________________________________________________

11. Senaraikan ciri-ciri yang terdapat dalam persatuan yang bersifat kenegerian. (m/s 214)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________
v._____________________________________________________________

12. Lengkapkan maklumat di bawah tentang kongres Melayu pertama dan kedua. (m/s 214)
Kongres Melayu Pertama (1939)

Kongres Melayu Kedua (1940)13. Apakah tiga tujuan Kesatuan Melayu Muda (KMM) ditubuhkan? (m/s 215)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________

14. Mengapakah perjuangan KMM dianggap radikal? . Berikan empat sebab.(m/s 215)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________
iv._____________________________________________________________

15. Tuliskan tiga maklumat yang berkaitan dengan pertubuhan orang Cina Peranakan. (m/s 217)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________

16. Nyatakan tiga maklumat Persatuan India Pusat Tanah Melayu pimpinan A.M. Soosay. (m/s 218)
i.______________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
iii._____________________________________________________________

Elemen 3 folio T3

Panduan:
-Esei melebihi 100 perkataan dan menjawab soalan seperti yg diedar dlm kelas.
-Buat 5 perenggan dan setiap perenggan WAJIB ada 1 unsur patriotisme (pilih 1 shj unsur warna MERAH dari no.1 -5)
-Gariskan/BOLD setiap unsur patriotisme yg telah dimasukkan.


UNSUR PATRIOTISME-(INGAT!!! jangan ambil unsur yang warna biru)

1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia
· menghormati raja dan pemimpin
· negara
· Menghargai jasa dan perjuangan
· tokoh-tokoh negara
· Mengharmati lambang-lambang
· negara
· Menjaga dan mempertahankan maruah
· bangsa dan negara
· Menghargai dan mengamalkan tradisi
· budaya dan bangsa
· Berbangga dengan sejarah negara
2. Bersemangat setia negara
· cinta akan bangsa dan negara
· taat dan setia kepada raja dan
· pemimpin negara
· sedia berkorban untuk bangsa dan
· negara
· bertanggungjawab kepada bangsa dan
· negara
· berani dan sanggup mempertahankan
· kedaulatan bangsa dan negara
· peka kepada masalah dan isu tentang
· bangsa dan negara
· bersyukur sebagai warganegara
· Malaysia
3.Bersemangat Kekitaan
· bersatu padu dan berharmoni
· bertolak-ansur dan bertoleransi
· bekerjasama dan tolong-menolong
· hormat-menghormati
· bersefahaman dan bermuafakat
· muhibah atau semangat bermasyarakat
4.Berdisiplin
· berakhlak dan berbudi pekerti mulia
· mempertahankan dan menjunjung
· Perlembagaan Negara
· mematuhi peraturan dan undang-
· undang
· berkelakuan sopan, bertatasusila dan
· berhemah tinggi
· bertindak wajar
· bersifat amanah dan jujur
· berlaku adil dan bertimbang rasa
5.Berusaha dan Produktif
· rajin dan gigih
· berdikari
· tabah menghadapi cabaran

Friday, April 17, 2009

Panduan Folio Ting2

Panduan:
1. Tulisan saiz 12, double spacing dan 15 muka surat
2. Muka depan folio cth:

Sekolah:
Nama Pelajar:
Ting:
Tahun:
Tajuk:
Nama Guru:
Markah………….

…………… …………… .......................
(T/tgn Pelajar) (T/tgn Guru)


HASIL KAJIAN-muka surat seterusnya

Tajuk: Tokoh Tempatan (Tulis nama tokoh)

Isi Kandungan
1 hingga 9 (9/9 markah)

Penghargaan (3/3 markah)-penghargaan mesti kepada 3 org, nyatakan nama, sumbangan yang diberikan dan dalam 3 perenggan cth:
Ribuan ucapan penghargaan juga saya ucapkan kepada guru subjek Sejarah iaitu En……. kerana banyak memberi bantuan dan panduan …………………….

……. ibu saya yang bernama………… kerana banyak membantu


Penghargaan juga buat kawan-kawan saya terutama…… kerana banyak membantu ………….

Objektif (3/3 m) cari 3 isi (iktibar utk diri,isikandungan/tahuk) dan buat dlm tiga perenggan spt berikut:

Terdapat beberapa objektif kajian dalam menjalankan kerja kursus ini, antaranya ialah:

i. …….untuk memberi pengalaman baru …….. mencari maklumat, mengumpul dan seterusnya menganalisis
ii. Menambah pengetahuan mengenai (kaitakan dengan tajuk)…………..
iii. Menanam sikap mencintai khazanah dan warisan negara kita kepada diri sendiri dan juga kepada semua lapisan masyarakat

KAEDAH KAJIAN (4/4m)-nyatakan 4 cara kamu mencari maklumat cth:
Dalam menyiapkan kerja kursus ini, beberapa kaedah telah saya gunakan antaranya ialah:

1. Menemubual orang sumber
Saya telah menemubual ………… yang berusia ….. tahun yang menetap dikampung Pasir Pekan, Kelantan, beliau telah menceritakan berkenaan sejarah tokoh………..
2. Melawat Tempat Kajian
….mengadakan lawatan di ………….bersama…….pada dan telah mendapat maklumat seperti ………….
3. Melayari Internet
..melayari laman sesawang …. antaranya ialah http://www.tokjanggut.com.my/ untuk mendpt maklumat…………..
4. Rujukan Perpustakaan
…ke perpustakaan(nyatakan nama )…….mendapat maklumat melalui………..

HASIL KAJIAN (5 MARKAH)
1.0 Biodata Tokoh

2.0 Kejayaan tokoh
-Bidang pendidikan, pekerjaan,anugerah,pingat,gelaran(jika ada)

3.0 Sifat2 istimewa

4.0 Sumbangan dan jasa tokoh
-terhadap masyarakat, negeri dan negara
5.0 Lain tajuk berkaitan tokoh

4.0 Rumusan (3m)
Buat dalam 3 perenggan masukkan iktibar untuk diri, bangsa dan negara -setiap perengaan ada 1 unsur patriotisme

5.0 Lampiran (4/4m)-4 jenis gambar berbeza dan mesti ada kapsyen cth
1. peta
2. gambar
4.carta
5. ilustrasi

6.0 Rujukan (4/4m)
-ada 4 jenis rujukan yang ditulis mengikut panduan yang diberii contoh:

Buku Ilmiah
-.nama pengarang,tahun terbit, tajuk buku,tempat terbit,penerbit cth :
1. Mansor,1996,sejarah Tok janggut,Kelantan,MM.

Internet
-tajuk,alamat laman web cth
1. Sumbangan Tok Janggut.,http/www.cbid.Tokkenali..com.my

Orang Sumber
Upin bin Ipin, 89 tahun/ic,kg batu 2, Tanah Merah, Kelantan

Lawatan Tempat Kajian
1. Makam Tok Janggut,,Kg. Pasir Pekan Hilir, Kota Bharu,Kelantan

Wednesday, April 15, 2009

contohFolioTing3/09


Aspek
Kriteria Penskoran

1 .Tajuk kajian-
Menuliskan tajuk kajian
dengan lengkap
[ / 1 markah]
2 .Menyenaraikan isi
Kandungan dan muka surat
[ / 9 ]
3. Penghargaan -
Menyatakan dan
menghuraikan penghargaan
kepada mana-mana tiga pihak [Guru, Ibu Bapa, Rakan, Orang
Perseorangan Atau Institusi] [ / 3 ]

4. Objektif
Menyatakan dan menghuraikan
tiga objektif kajian[Isi Kandungan
Tajuk/Iktibar] [ / 3 ]
5. Kaedah Kajian-
Menyatakan dan menghuraikan
Kajian
mana-mana tiga kaedah kajian
[Temuramah, Lawatan dan
Pemerhatian, Analisis Dokumen
dan Penyelidikan Perpustakaan] [ / 3 ]

6. Hasil Kajian
Menyenaraikan dan
menghuraikan empat sub tajuk
berserta bahan sokongan,
contoh, ilustrasi, carta, pelan
lokasi dan sebagainya[ / 4 ]
7. Rumusan
Menyatakan dan menghuraikan
tiga unsur patriotisme berkaitan
dengan tajuk/iktibar kepada diri,
bangsa dan negara [ / 3 ]

8 .Lampiran
Memasukkan mana-mana tiga kategori bahan lampiran dan
menulis kasyen berkaitan
[Gambar, Peta, Dokumen/bahan
lain yang sesuai] [ / 3 ]
9. Rujukan
Menulis empat jenis sumber
rujukan mengikut format yang
ditetapkan[Buku Ilmiah, Jurnal,
Akhbar, Orang Sumber, Melawat
Tempat Kajian, Internet][ / 4 ]

contoh Folio

Tajuk: Bangunan Sultan Abdul Samad (1/1 markah)

Isi Kandungan

1 hingga 9 (9/9 markah)

Penghargaan (3/3 markah)-kpd 3 org shj

..... ibu saya yang bernama………… kerana membantu.......

.....kepada guru subjek Sejarah iaitu En……. kerana banyak memberi .......

Penghargaan juga buat kawan-kawan yang bernama.... kerana ................

Objektif (3/3 m)-3 objektif shj

Terdapat beberapa objektif kajian dalam menjalankan kerja kursus ini, antaranya ialah:

1. memberi pengalaman baru .....mencari maklumat, mengumpul dan seterusnya menganalisis untuk ......

2. ................menambah pengetahuan mengenai(kaitkan dgn isi kandungan folio)....cth maklumat dsb

3.....menanam/menyemai perasaan cinta terhadap warisan negara......

4. memenuhi sukatan/keperluan subjek sejarah....atau apa2 yang boleh dikaitkan untuk diri,iktibarisikandungan

KAEDAH KAJIAN (4/4m)

Dalam menyiapkan kerja kursus ini, beberapa kaedah telah saya gunakan antaranya ialah:

1.menemubual orang sumber

....menemubual En.………… yang berusia ….. tahun yang menetap di...dan mendapt maklumat mengenai......

2.Melawat Tempat Kajian

...lawatan di ……….pada dan telah mendapat maklumat seperti ........

3. Melayari Internet

......laman sesawang yang saya layari antaranya ialah http://www.sejarahbangunan/abdul samad.com.my dan mendapat maklumat berkenaan...........

4. Rujukan Perpustakaan

.....di perpustakaan....dan mendapat maklumat melalui....antaranya buku bertajuk....

HASIL KAJIAN (5/5m)

1.0 Asal Usul

-nama lain sekiranya ada

2.0 Latar belakang

-asal-usul

-pengasas

-tarikh pembinaan

-lokasi

-tujuan penubuhan bangunan

-kos pembinaan

-perasmian

3.0Keistimewaan Bangunan

-rekabentuk plan

-bahan binaan

Pengubahsuaian

-hiasa dalaman

-kegunaan dahulu dan sekarang

-cara pembinaan

4.0 Peristiwa bersejarah yg pernah berlaku cth mesyuarat,lawatan pemimpin,kebakaran dsbnya.

5.0Rumusan (3m)

Buat dalam 3 perenggan masukkan iktibar untuk diri bangsa dan negara -setiap perngaan ada 1 unsur patriotisme

5.0 Lampiran (4/4m)-4 jenis gambar berbeza dan mesti ada kapsyen cth

1. peta

2. Plan bangunan

3. gambar bangunan

4.carta

5. ilustrasi

6.0 Rujukan (4/4m)

-ada 4 jenis rujukan yang ditulis mengikut panduan yang diberii contoh:

Buku Ilmiah

-.nama pengarang,tahun terbit, tajuk buku,tempat terbit,penerbit cth penulisan:

1. Aminah,1996,Buku Teks Sejarah,Kelantan,DBP

Internet

-tajuk,alamat laman web cth

1. bangunan sulatan Abdul Samad,http/www.cbid.BSAsamad.com.my

Orang Sumber

1. Upin bin Ipin, 89 tahun/ic,kg batu 2, Tanah Merah, Kelantan

Lawatan Tempat Kajian

1. Bangunan Sulatan Abdul Samad, Jln Atas Angin, 00007,Kelantan

maklumat PMR Sejarah

good luck