Thursday, June 25, 2009

Muka Hadapan Folio Ting. 3

BORANG MARKAH CALON
SEJARAH 21/2
KERJA KURSUS

Nama Calon:
Nombor Kad Pengenalan:
Angka Giliran:
Nama dan Alamat Sekolah:
Tajuk Kerja Kursus:*Buat petak dan masukkan maklumat berikut:

ELEMEN ______________________________________MARKAH
Elemen 1 Mengumpul Fakta _______________________________

Elemen 2 Merekod Fakta Sejarah ___________________________

Elemen 3 Penerapan Unsur Patriotisme _______________________


JUMLAH MARKAH

KOD

TAHAP PENCAPAIAN


*ruang bahagian paling bawah muka hadapan mesti ditulis seperti berikut:


..........T/tgn........ ______________________...t/tgn......
(NAMA PELAJAR) ____________________(NAMA GURU)


Tuesday, June 23, 2009

Hari Perjumpaan Ibu Bapa kelas 2M (Peperiksaan Pertengahan Tahun)

Maklumat:
1. Perjumpaan ibu bapa dan guru bermula jam 9 pagi pada 27 Jun 2009 (Sabtu).
2. Tempat di kelas 2M (blok D tingkat1)
3. Setiap pelajar dibenarkan balik awal bersama ibu bapa/penjaga selepas Kad Pelaporan diterima.
4. Pelajar tidak dibenarkan balik sekiranya tiada ibu bapa/penjaga yang datang sehingga jam 12.30 tgh hari.
*Semua ibu bapa dialukan-alukan untuk hadir ke sesi perjumpaan ini. Terima kasih.